VÅREN 2020

    Trosundervisningen hålls i Kristianstad och Hässleholm. Undervisningen ger barnen och ungdomarna tillfälle att få fördjupad kunskap om tron. De lär känna andra troende barn och ungdomar.
    I undervisningen ingår förutom trosundervisning alltid också deltagande i den heliga mässan. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.
    Det är mycket viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången i år fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav att om man vill konfirmeras måste man ha deltagit i undervisning i alla årskurser utan avbrott.
    Inskrivning i trosundervisningen Barn som skall påbörja trosundervisningen inför 1:a Kommunionen skall delta i mässorna. För svensktalande varje söndag antingen kl 10.00 i Kristianstad, kl. 12.00 Hässleholm eller kl. 17.00 Bromölla. För polsktalande varje lördag kl. 15.00. Detta är obligatoriskt!
    Inskrivningen görs hos kyrkoheden P. Wieslaw. 044-103026 eller 0707-358447

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


All trosundervisning i församlingen ställs in på obestämd tid på grund av Coronaviruset.

Kristianstad


All trosundervisning i församlingen ställs in på obestämd tid på grund av Coronaviruset.
Med reservation för eventuella ändringar