HÖSTEN 2019

  Trosundervisningen hålls i Kristianstad och Hässleholm. Undervisningen ger barnen och ungdomarna tillfälle att få fördjupad kunskap om tron. De lär känna andra troende barn och ungdomar.
  I undervisningen ingår förutom trosundervisning alltid också deltagande i den heliga mässan. Deltagandet i mässan är obligatorisk för både barnen och de katolska föräldrarna. Det är inte rätt att föräldrarna skjutsar barnen enbart till själva undervisningen för att sedan hämta dem en timme senare.
  Det är mycket viktigt att alla barn som har tagit emot den heliga kommunionen för första gången i år fortsätter sin trosundervisning utan avbrott. Det är nämligen ett krav att om man vill konfirmeras måste man ha deltagit i undervisning i alla årskurser utan avbrott.
  Inskrivning i trosundervisningen Barn som skall påbörja trosundervisningen inför 1:a Kommunionen skall delta i mässorna. För svensktalande varje söndag antingen kl 10.00 i Kristianstad, kl. 12.00 Hässleholm eller kl. 17.00 Bromölla. För polsktalande varje lördag kl. 15.00. Detta är obligatoriskt!
  Inskrivningen görs hos kyrkoheden P. Wieslaw. 044-103026 eller 0707-358447

Bromölla


Se grupper och datum i Kristianstad

Hässleholm


Trosundervisningen äger rum söndagar kl. 11.00 innan den heliga mässan.
Föräldrar inbjuds till rosenkransbön kl 11.30 medan barnen deltar i trosundervisning.

Undervisningsdatumen för samtliga grupper
 • 13 oktober
 • 20 oktober
 • 10 november
 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december

Trosundervisningsdatumen för utskrift

Kristianstad


Grupp 2 och 4: undervisning kl. 9.00 som avslutas med söndagsmässa.
Grupp 3: Kl. 10.00 söndagsmässa, därefter undervisning.
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!

Grupp 1 (Information kommer senare)


Grupp 2 - Jolanta Szreder-Campbell (Beata Olssons tidigare grupp)

 • 22 september
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 1 december
 • 15 december

Grupp 3 - Jolanta Jarl
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 10 november
 • 17 november
 • 24 november
 • 8 december
 • 15 december

Grupp 4 - Frederick Campbell
 • 22 september
 • 6 oktober
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 1 december
 • 15 december

Grupp 5 - Anders Håkansson
3:e lördagen i månaden.

Trosundervisningen på lördagar påbörjas kl. 16.00 och avslutas med vigiliemässa
OBS! Mässdeltagande är obligatoriskt!
Med reservation för eventuella ändringar